Category: İnsan Hakları Haftası Uzun Kısa 1-2-3-4 Kıtalık Harika Şiirler

İnsan hakları haftası 10 Aralık’ta başlayan haftada kutlanır. İnsan hakları denilince akla insanların kanunlar önünde eşit olması, dini duygularına, fikirlerine saygı gösterilmesi, insan onurunun korunması, kimsenin kimseyi hakir görmemesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması gelir.

Günümüzde insan haklarına en uygun rejimin demokrasi olduğu kabul edilmektedir. Bir ülkede demokrasinin kalitesi yükseldikçe sosyal adalet ve insan hakları da aynı derecede yükselecektir. Demokrasilerin uygulanma şekli yönetimin kalitesini belirler. Bu kapsamda ne kamu zararı doğuran popülist yaklaşımlar doğrudur ne de milletin temsilcilerinin halka sormadan kendi fikirlerini kanunlar yoluyla topluma dayatmaları doğrudur.

İnsanların ne gibi haklara sahip olduğu ve bunların ne gibi sınırları olduğu ilk kez 19. Yüzyılda gündeme gelmiş ve yapılan fikir alışverişleri ile “İnsan hakları beyannamesi” ortaya çıktı. Bu beyanname insanların temel olarak, hani coğrafyada, hani ülkede veya hangi zamanda yaşarsa yaşasın bazı hakları olduğunu vurgulamaktadır. Birleşmiş Milletler 10 Aralık 1948 tarihinde “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul ederek yürürlüğe koydu. Dünyanın çoğu ülkesinin kabul ettiği bu bildirge temel insan haklarını belirler, bu aykırılıklar insan hakları ihlalleri sayılır.

Bu bildirgenin ilan ediliş tarihi olan 10 Aralık haftası insan haklarını ve demokrasiyi geliştirmek üzere insan hakları haftası olarak kutlanmaktadır.

İnsanların Ne Gibi Hakları Bulunmaktadır ?
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre öne çıkan bazı insan haklı şu şekilde özetlenebilir:
• İnsanlar eşit doğarlar, hür ve akıl vicdan sahibidirler.
• Irk, cins, din gibi konular nedeniyle ayrımcılık yapılamaz
• Herkesin özgürce yaşama hakkı vardır.
• Hiçbir amaçla kimseye işkence yapılamaz, onur kırıcı davranışlarda bulunamaz.
• Bir devletin kanunları önünde herkes eşittir, eşit hak ve sorumluluklara sahiptir.
• Kanunlara aykırı olarak kimse tutuklanamaz ve hapse atılamaz.
• Herkesin özel hayatına ve haberleşme hürriyetine saygı gösterilmelidir.

Aşağıda sizler için oluşturduğumuz İnsan Hakları Haftası ile ilgili şiirler sayfamızda insan hakları haftası şiirleri, görselleri, insan hakları haftası ile ilgili yazılar, özlü güzel sözler yer almaktadır.

İnsan Hakları Şiiri 3 Kıtalık 2-3-4-5. sınıf Güzel

İNSANLAR Evrensel bildiride Sayılan bütün haklar Dünyanın her yerinde Özenle korunmalı. Onurlu bir yaşamı Kardeşçe paylaşmalı, Sevmeyi öğrenmeli, İnsanca yaşamalı. Kalksın kulluk kölelik Renk ayrımı olmasın Eşit doğan insanlar İnsan gibi yaşasın.

Harika İnsan Hakları Haftası Şiiri

İNSAN HAKLARI İnsanlar köleydiler Yetkiler kraldaydı, Zulme karşı birdiler Ayrımlar kaldırıldı. Bin dokuz yüz kırk sekiz Çağdaş ilkede biriz Her şeyin üstündedir Hukuk ve şerefimiz. Oluştu otuz madde Yapılandı bildirge Türkiye imzaladı Altı mayıs...

İnsan Hakları Haftası nedir? Ne zaman kutlanır?

İnsan Hakları Haftası  ne  zaman kutlanır? Her yıl 10 Aralık gününü içerisine alan hafta insan hakları haftası olarak kutlanır. İnsanların hiçbir koşul gerektirmeksizin, ırk, din, dil, renk, cinsiyet ve yaş ayrımı yapılmaksızın, doğdukları andan...

İnsan Haklarım Şiiri

Doğmaya hasret bir güneşti aradığımız Bulutlar arkasına gizlenmiş ay’dı Ve günde beş vakit dilimizde duaydı Bir sevgiydi söylemeye korkardık Çiçekleri uzaklardan koklardık Kar altında açmak için çabalayan bir çiçek Doğar doğmaz yitirdiğimiz gerçek Umutsuzca...

10 Aralık İnsan Hakları Haftası Şiiri

Anayasal haklarım, toplumsal haklarım var, Medeni ve kültürel, özgürlüklerim kadar… Sosyal güvenliğimle, çalışma ve eğitim, Hep garanti altında, artık hür ve eşitim… Kardeşliğim samimi, dil, din ve ırk gözetmem, Kadın, erkek eşittir, hiç kimseyi...

Savaş Şiiri

Savaş; Yeni güne uyanamamak, Düşlerden kaçıp Yaşamaya sığınamamaktır… Savaş; Gün ışığından danteller örüp Şiirler okuyamamak, Çocuklarının Yorganlarını örtememektir… Savaş; Bahar muştularını duyamamak, Koklayamamak,dokunamamak, Canlıya ,cansıza,hayata, Sevdiğinin fesleğen kokulu saçlarını okşayamamaktır… Savaş; Kan yürüyen nehirlere,denizlerde...

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Önsöz İnsanlık topluluğunun bütün üyelerinde bulunan onurun; eşit ve başkasına aktarılamaz hakların tanınması, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğu, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesi insanlık vicdanını isyana yönelten zorbalıklara yol açmış olduğu...

10 Aralık İnsan Hakları Şiiri

İnsanlar, yöneticilerle hakları uğruna Didişip durdu binlerce yıl; Usanmadan bıkmadan, Yılmadan… Erişince, 1948 Aralık’ın On’u İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’yle Geldi haksızlığın sonu. Umutlandırdı bu olay, Çalışan insanoğlunu. İnsan haklarına saygı, Kardeşlik, özgürlük, eşitlik, Kederde,...

İnsan Hakları Haftası ile ilgili güzel sözler

İnsan köle doğmaz, köle yapılır. Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı. En büyük sevgi, insanlık sevgisidir. İnsan, insanın efendisi olamaz. Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür. Bütün insanlar özgür ve eşit doğarlar. Milli kinlerin...

Sevgi Çiçeği Şiiri

Ayyıldızlı ülkemde Sevgi tomurcuk verdi. Bir kuşun kanadında, Çiçek gibi yeşerdi. Sevgi çiçekleridir, Yeryüzünün bayrağı. Gülsün evrenin yüzü, Doğsun barışın çağı. Sürsün sonsuza kadar, Gerçek olsun rüyamız. El ele süsleyelim, Cennet olsun dünyamız. Mustafa...

İnsan Hakları Haftası Şiiri Kısa

Evrensel bildiride Sayılan bütün haklar Dünyanın her yerinde Özenle korunmalı. Onurlu bir yaşamı Kardeşçe paylaşmalı, Sevmeyi öğrenmeli, İnsanca yaşamalı. Kalksın kulluk kölelik Renk ayrımı olmasın Eşit doğan insanlar İnsan gibi yaşasın. Erol YAVUZ

İnsan Hakları Şiiri

İnsanlığa önem verip, Bu bildiride yayınlandı. Bütün insanlık sevinip, Derin uykudan uyandı. O evrensel bildiride, “İnsan Hakları” var, dinle, bildiriyi okuyalım, arkadaşım gel seninle. “Tüm insanlar hür doğarlar, Dil, din, ırk, renk bakımından, Ayrı...

İnsan Hakları Haftası Şiiri

İnsanlar köleydiler Yetkiler kraldaydı, Zulme karşı birdiler Ayrımlar kaldırıldı. Bin dokuz yüz kırk sekiz Çağdaş ilkede biriz Her şeyin üstündedir Hukuk ve şerefimiz. Oluştu otuz madde Yapılandı bildirge Türkiye imzaladı Altı mayıs gününde. Bugün,...

Biz Dünya Çocukları Şiiri

Bizler çiçekleriyiz Umudun ve sevincin, Habercileriyiz biz, Gelen mutlu günlerin. Biz hepimiz kardeşiz. Hep dünya çocukları, Kuracağız birlikte Yaşanası dünyayı. Her ülkeden, her ırktan, Biz dünya çocukları, Verelim hep elele Dünyanın her yerinde. Haydi...

İnsan Hakları Haftası ile ilgili yazı

İnsan Hakları Haftası ne zaman kutlanır? İnsan hakları haftası 10 Aralık’ta başlayan haftada kutlanır. İnsan hakları denilince akla insanların kanunlar önünde eşit olması, dini duygularına, fikirlerine saygı gösterilmesi, insan onurunun korunması, kimsenin kimseyi hakir...

İnsan Hakları Haftası Konuşma Metni

İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir. İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak...