İnsan Hakları Haftası

İnsan hakları haftası 10 Aralık’ta başlayan haftada kutlanır. İnsan hakları denilince akla insanların kanunlar önünde eşit olması, dini duygularına, fikirlerine saygı gösterilmesi, insan onurunun korunması, kimsenin kimseyi hakir görmemesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması gelir.

Günümüzde insan haklarına en uygun rejimin demokrasi olduğu kabul edilmektedir. Bir ülkede demokrasinin kalitesi yükseldikçe sosyal adalet ve insan hakları da aynı derecede yükselecektir. Demokrasilerin uygulanma şekli yönetimin kalitesini belirler. Bu kapsamda ne kamu zararı doğuran popülist yaklaşımlar doğrudur ne de milletin temsilcilerinin halka sormadan kendi fikirlerini kanunlar yoluyla topluma dayatmaları doğrudur.

İnsanların ne gibi haklara sahip olduğu ve bunların ne gibi sınırları olduğu ilk kez 19. Yüzyılda gündeme gelmiş ve yapılan fikir alışverişleri ile “İnsan hakları beyannamesi” ortaya çıktı. Bu beyanname insanların temel olarak, hani coğrafyada, hani ülkede veya hangi zamanda yaşarsa yaşasın bazı hakları olduğunu vurgulamaktadır. Birleşmiş Milletler 10 Aralık 1948 tarihinde “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul ederek yürürlüğe koydu. Dünyanın çoğu ülkesinin kabul ettiği bu bildirge temel insan haklarını belirler, bu aykırılıklar insan hakları ihlalleri sayılır.

Bu bildirgenin ilan ediliş tarihi olan 10 Aralık haftası insan haklarını ve demokrasiyi geliştirmek üzere insan hakları haftası olarak kutlanmaktadır.

İnsanların Ne Gibi Hakları Bulunmaktadır ?
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre öne çıkan bazı insan haklı şu şekilde özetlenebilir:
• İnsanlar eşit doğarlar, hür ve akıl vicdan sahibidirler.
• Irk, cins, din gibi konular nedeniyle ayrımcılık yapılamaz
• Herkesin özgürce yaşama hakkı vardır.
• Hiçbir amaçla kimseye işkence yapılamaz, onur kırıcı davranışlarda bulunamaz.
• Bir devletin kanunları önünde herkes eşittir, eşit hak ve sorumluluklara sahiptir.
• Kanunlara aykırı olarak kimse tutuklanamaz ve hapse atılamaz.
• Herkesin özel hayatına ve haberleşme hürriyetine saygı gösterilmelidir.

Aşağıda sizler için oluşturduğumuz İnsan Hakları Haftası ile ilgili şiirler sayfamızda insan hakları haftası şiirleri, görselleri, insan hakları haftası ile ilgili yazılar, özlü güzel sözler yer almaktadır.